ARPe – avagy a vezető hatóerejének mérése

 

Az ARPe (Expanding Authority, Responsibility, Power) egy profil vagy térkép. Leginkább arra alkalmas, hogy megmutassa, Ön milyen hatóerőt tud létrehozni másokkal való együttműködés során.

A másokkal való együttműködésben keletkező hatóerőt befolyásolja az Ön autoritása – vagyis hogy mit gondol, tud, hisz magáról -, felelősségvállalása önmagáért, valamint szűkebb és tágabb környezetért – vagyis milyen mértékben fordítja cselekvésre mindazt, ami Önben van -,  és az önmagába és másokba vetett bizalma.

Az ARPe profil ezeket a tényezőket méri:

Autoritás: öntudatos létezés, önismeret, tudás, tapasztalat – és magabiztosság, valamint önbizalom: hit abban, képes vagyok megtenni, ami szándékomban áll

Néhány egyéni megfogalmazásban:

„Ki vagyok én?”

„Minden, amit gondolok, tudok, hiszek magamról, amiben hiszek.”

„Amikor azt gondolom, hogy hatalmamban áll és képes vagyok megtenni, ami a szándékom. Erőm, tudásom, bátorságom is van – és ezt mások is érzékelik.”

 

Felelősség: elköteleződés, akarat, felelősség- és kötelezettségvállalás, valamint cselekvés, megnyílás mások felé, kockázatvállalás és valahová tartozás

Néhány egyéni megfogalmazásban:

„Mivé válok, hova tartok?”

„Tudatosan felvállalom hogy cselekvésbe fordítom az autoritásomat – és vállalom a következményeit is, magamra és másokra nézve is.”

„Aktivitás, cselekvés, amelyet következményeivel együtt felvállalok.”

„Felelős az, aki tudatosan cselekszik, mérlegelve a tettei hatását önmagára és másokra nézve.”

 

Bizalom: önmagamban (ez az Autoritás része), valamint másokban – mások képességébe, megbízhatóságába, felelősségvállalásába, hitelességébe vetett hit

A magunkba és másokba vetett bizalmunk befolyásolja a viselkedésünket, cselekedeteinket, és ezáltal a másokkal való együttműködésünk során létrejövő hatóerőt.

 

Hatalomról alkotott nézet: a hatalom (hatóerő) mely formáit preferálom, érzékelem, és ez hogyan hat támogatási, motiválási, befolyásolási  képességeimre.

 

Az ARPe, mint minden profil, a fejlődésre teszi a hangsúlyt. Megmutatja a jelenlegi állapotot, célja az egyéniség kibontása és az önvizsgálat. Megmutatja azt is, mik az erősségei, és a fejlődés szempontjából milyen kihívásokkal kell szembenéznie, milyen utak vázolhatók fel.

Nincs hozzászólás

Még nincs hozzászólás.

Szóljon hozzá!

Nyitóoldal

belépésregisztráció