Műhelymunka facilitálás, moderálás

A moderálás latin eredetű fogalom, jelentése: önuralom, mértéktartás – esetünkben a megbeszélés keretben tartása.

A facilitáció/facilitálás francia eredetű, jelentése: megkönnyíteni, segíteni valamit – esetünkben olyan légkört létrehozni, ami segíti az előrehaladást, a résztvevők bevonódását, a véleménykülönbségek felszínre kerülését és megoldását.

Ha hatékony problémamegoldó, kreatív megbeszélést akarunk lefolytatni, mindenképpen érdemes azt moderálni és facilitálni.

Moderáció demo 1A facilitáció/moderáció lehetőséget ad minden érintett bevonására a tervezés, problémamegoldás, útkeresés folyamatába. Segít, hogy a résztvevők a célt és a folyamatot szem előtt tartva hatékonyan működjenek együtt, így a közös munka  egyszerű, eredményes, inspiráló és örömteli lesz.

 • szabályozott folyamata elkülöníti a problémamegoldás konvergens (fókuszáló) és divergens (kreatív) szakaszait, így azok hatékonyak lesznek, 

 • a gondolatok vizualizálva , ezáltal minden résztvevő gondolata mindenki számára láthatóan és olvashatóan jelennek meg és kerülnek további feldolgozásra,

 • a kreatív szakaszban a jobb agyféltekét is bevonó módszereket használ, így növeli a jó ötletek számát,

 • a csoportdinamika felismeréseire épít és ezáltal a szokványos csoport-együttműködési módszereknél sokkal többet ad a résztvevők számára, 

 • nem fárasztó, hanem kötetlenségével szórakoztató, és mindig újra motivál az együttműködésre,

 • áttekinthetővé teszi a komplex problémákat és rendszerességével megoldásra vezet.

 

A módszer elsősorban csoportos problémamegoldásra szolgál:

 •   fontos vezetői döntéseket megelőző fázisban: az együtt-dolgozók véleményének megismerésére, döntésbe való bevonására, a döntést követő 
 •   projektek indító megbeszélésének (kick-off) lefolytatására,szakaszban az együttműködés serkentésére,
 •   a működésfejlesztés területeinek meghatározására (pl. minőségjavítás, szolgáltatás fejlesztése, költségcsökkentés, stb.),
 •   közös alkotófolyamat megindítására (pl. termékfejlesztés), vagy közös tanulásra.

 

Előnyei:

 • garantálja a résztvevők aktivitását,
 • módot ad a szabad, egyéni vélemény-nyilvánításra,
 • a közös megoldásként születő eredményt mindenki (részben) magáének tekinti,
 • viszonylag gyorsan jut el a csoport a továbblépést segítő (vagy éppen végső  megoldást jelentő) eredményre.

A facilitáció/moderáció technikai segédeszközöket (PinWand, kártyák, stb.) használ, amelyek a folyamatokat nagyon hatásosan támogatják.

 

A facilitátor/moderátor szerepe

 

A külsős facilitátor/moderátor lehetővé teszi, hogy minden érdekelt aktívan részt vehessen a folyamatban, ne kelljen egyiküknek – például a vezetőnek – sem az értekezletet is vezetni.

 A facilitátor/moderátor a résztvevők számára metodikai és technikai eljárást kínál fel problémáik megoldására. A módszerek és technikák szempontjából a csoport felé szolgáltatóként lép fel. A moderátor együttműködési alapelveket fektet le, a csoporttal együtt. Gondoskodik a konstruktív hozzászólásokról és konfliktuskezelésről, a megoldást elősegítő kommunikációról.

A moderátornak a rendezvény megtervezéséhez az alábbi információkra van szüksége, amelyeket a megbízóval és a résztvevőkkel tisztáz:

 • A rendezvény apropója és célja
 • Súlypontok
 • Résztvevők

Nyitóoldal

belépésregisztráció