rólam

Bozsár GabriellaMottóm: “Emberi megoldások üzleti gondokra”

 

Bozsár Gabriella vagyok,  vezetők tudatosságának és felelősségérzetének növelésével, érzelmi kompetenciáinak fejlesztésével foglalkozom szervezetfejlesztési és képzési folyamatokban, mint tanácsadó, tréner és coach.

Hiszem, hogy munkával kapcsolatos gondjaink, problémáink nagy része emberi tényezőkből fakad – nem lehet megoldani egy másik üzleti modell kidolgozásával vagy új folyamatok, technológiák bevezetésével. Célom, hogy az emberek ne tehernek, hanem örömnek, önmaguk megvalósításának egyik terepének érezzék a munkájukat. Ennek szellemében támogatom a fejlődésre vágyó vezetőket, a kultúrájukat változtatni kívánó szervezeteket.

 

Önállóan dolgozom, szakmai kapcsolatban néhány tréner és coach kollégámmal. Néhány dologban pedig családtagok, barátok, különböző tréningcsoportokban megismert társak segítenek.

Különböző szervezeti, vezetői, és projektmenedzsment témákban publikálok.

Szemléletem és  módszereim

Coachként - személyiségemből fakadóan is - személyközpontú megközelítéssel dolgozom és igyekszem élni is. Hitelesség – empátia – feltétel nélküli elfogadás jellemzi ezt a Rogers-i szemléletet. A kliens olyannak fog látni amilyen vagyok, azt fogja hallani tőlem, amit őszintén gondolok, beszélgetéseink során nem fogok személytelen távolságot tartani, és belül, magamban sem fogom minősíteni vagy elítélni. Hiszem, hogy mindenkinek jó oka van arra, ahogy él, cselekszik vagy gondolkozik, és nekem nem az a dolgom, hogy ezért hibáztassam, legfeljebb, hogy tükröt tartsak: milyennek látom, érzem őt.

Rendszerszemléletalatt két dolgot értek. Egyrészt a kliensen belül, együtt, egymással összefüggésben létező gondolatok, hitek, érzések rendszerének feltárását és megmozgatását, amelynek során már egy elem megváltozása elindítja az egész átalakulását. Másrészt a kliens külső rendszerének figyelembe vételét, amiben él, működik, amivel energia-cserében van. 

A megoldás-központúság a coaching alapvető jellemzője: azt nézzük, ami működik, amit használni tudunk, ami előre visz. Ami esetleg nem is tudatos, most felszínre kerülhet, képességek, inspiráló vágyak, rég eltemetett célok. Minden kliensben megvan a képesség a változásra, fejlődésre, saját ereje mozgósítására.

Használt módszereimet nem tudom egy modellbe beleszuszakolni. Kérdések, visszajelzések, néhány egyszerűbb pszichológiai modell, bal- és jobb agyféltekés feladatok, esetleg tréningmódszertanból átvett elemek, elgondolkodtató kérdéslisták, ülések közötti teendők alkotják. Mindig azt veszem elő, ami éppen szükséges és hasznos a kliensnek – ha kell, kéri, és úgy gondolom, hogy ezzel nem gyengítem őt, információt, tanácsot is adok.

Trénerként a klasszikus csoportdinamikai módszertannal dolgozom: a résztvevők saját élménye adja a tanulás, fejlődés lehetőségét.

 

Mit, mikor, milyen iskolákban tanultam és főleg: kitől?

A Budapesti Műszaki Egyetem

Vegyészmérnöki Karán lettem okleveles vegyészmérnök. Hálás vagyok a mérnökképzésnek logikus, tervező, analitikus, rendszerszemléletű gondolkodásomért, a struktúrák, a rend, a tények szeretetéért.

Gazdasági szakmérnök képzésén megtanultam, hogy a gazdaság, az üzleti élet is lehet érdekes, de leginkább a szervezetek működésének, az emberek viselkedésének megfigyelése, saját vezetői szerepem tudatossá tétele vált itt új szenvedélyemmé. Első tréning élményemet is ennek a képzésnek köszönhetem – örökké hálás leszek Dr. Gazdag Miklósnak érte. Nélküle nem lennék most az, aki vagyok.

A Szintézis Szabadegyetem

bűvölt el újra a tanulás, megismerés szépségeivel, egy hosszú, munkával, gyerekneveléssel eltöltött életszakasz után. A valóság új értelmezése, az emberi lélek mélységeinek megismerése alapvetően meghatározza ma a gondolkodásomat, életszemléletemet. Azóta tudom, milyen kincsek találhatók minden emberben, és ez a tudat tesz kíváncsivá, elfogadóvá, megértővé. Legtöbbet Tarr Bence Lászlótól kaptam és kapok, előadásaiért és beszélgetéseinkért köszönettel tartozom.

A Synalorg Trénerképzője

már tudatos választás volt: új hivatásomra készültem. Korábban beleszerettem a tréningekbe, mint a fejlődés, változás olyan eszközébe, ahol a csoport bensőséges támogatása segít át a fájdalmas lépéseken. E mellé az érzés mellé újabb élményeket, szemléletet, tudatosságot, módszertani ismereteket Dr. Barlai Róberttől kaptam – nem tudok eléggé hálás lenni mindezért. Igyekszem méltó lenni hozzá.

A Dr. Bodó Tréning és Tanácsadás Kft.

coach képzésének kiválasztásakor már tudtam, fontos, hol, kitől tanulom meg ezt a gyönyörű hivatást. Meghallgattam, figyeltem, és mivel szellemiségét, gondolatait, harmóniára törekvését, coachingról alkotott felfogását magamhoz közelinek éreztem, kiválasztottam Dr. Bodó Pétert. Köszönök mindent, amit tanultam és tanulni fogok tőle, remélem, egyszer még büszke lehet rám.

Dr. Kardos Ferenctől, a Kapcsolat Alapítvány vezetőjétől

tanultam a mediáció elméletét és gyakorlatát, a mediátorhoz méltó szemléletet, a szükséges készségeket. Az itt tanultakat a tréningeken és coaching folyamatokban a konfliktuskezelés témájában tudom hasznosítani.

Többször voltam résztvevője szervezetfejlesztési projekteknek, 2010-ben pedig Leövey Imre (Concordia) tréningjén belekóstoltam a módszertanba is.

A DGS Global workshopján pedig Szeleczki Zsófia megismertetett az Értékelő Központok (AC/DC) alapelveivel, módszertanával.

Dr. Bodó Péternél Appreciative Inquiry továbbképzésen vettem részt, 2013-ban pedig Moderációt tanultam.

2012 decemberében a 300 órás Személyközpontú terapeuta és tanácsadó képzést fejeztem be, Török Iván, Dr. Draskóczy Magda, Dr. Bajza Yvonne és Dr. Macho Adrienn hálás tanítványaként.

2014-ben Horváth Tündétől (Gestalt Coaching CenterAction Learning Team Coaching-ot tanultam.

És még nincs vége, hiszen mindig is keresni fogom a mestereket és az iskolákat, sokat kell még tanulnom, magam és klienseim hasznára és örömére.

Eddigi munkatapasztalataim

Az MTA Központi Kémiai Kutatóintézetében voltam nyolc évig tudományos kutató, itt végeztem doktori munkámat.

A Richter Gedeon gyógyszergyárban eltöltött 17 év életem meghatározó része. Először projekt menedzserként, majd a projekt menedzserek vezetőjeként voltam felelős az új generikus gyógyszerek fejlesztéséért és piacra hozataláért. Részt vettem a vállalati stratégiát kidolgozó folyamatban, vezettem vállalati szintű stratégiai projektet. Több-kevesebb sikerrel, de mindig törekedtem szervezetfejlesztési és hatékonyságjavító folyamatokkal megújulást vinni saját munkánkba.

Fel sem tudom sorolni, kinek, mi mindent köszönhetek. Megpróbálom mégis – elsősorban közvetlen munkatársaimnak köszönöm a bizalmat, a támogatást, a tanulási lehetőséget, a sok-sok közös munkát és sikert. Mindezeken felül Dr. Thaler Györgynek, hogy tőle tanultam a legtöbbet emberek vezetéséről, az ezzel járó felelősségről és az ehhez szükséges alázatról. Köszönettel tartozom Bogsch Eriknek felém irányuló, mindvégig érzett bizalmáért, ami megnyilvánult a szép feladatokban is, amikkel megbízott.

Trénerként és coachként 2008 februárja óta dolgozom, más trénerekkel, szervezetfejlesztő cégekkel együttműködve. Vezetői készségfejlesztő, csapatépítő, kommunikációs tréningeket tartok, részt vettem szervezeti diagnózisban és az azt követő szervezetfejlesztésben.

Társadalmi felelősségvállalás, közösségi munka

Az Etalon Coaching Társaság tagjaként szakmai továbbképzésre és a coaching szakma megismertetésére szövetkezett csapatunk munkájában veszek részt.

Önkéntesként a PAF – Pozitív Attitűd Formálás az emberibb egészségügyért Alapítványnál a magyar egészségügy gyógyításában vállalok feladatokat.

Partnereim

Az Innopod Solutions Szervezetfejlesztő, Vezetőképző és Tanácsadó Kft. munkatársaként szervezetfejlesztési munkákban, vezetőképzési programokban, kommunikációs, projektmenedzsment és csapatépítő tréningek megtartásában veszek részt.

Az Olu Consulting Kft. szervezésében az SSC szektorban projektmenedzsereknek tartok vezetői készségfejlesztő tréningeket, coacholok projektmenedzsereket, illetve fiatal vezetőket.

 

Nyitóoldal

belépésregisztráció